977688428 - 661 599 777 info@elcolomer.com

L'atenció a El Colomer

Un equip multidisciplinar

   A El Colomer tenim una visió global del cuidatge per assegurar el benestar de l’avi. Oferim atenció des del punt de vista de les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD), mèdic, psicològic, social, funcional i estètic.

Atenció global: atenció a les ABVD, mèdica, psicològica, social, funcional i estètica

Atenció a les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD)

   El personal cuidador de la residència s’encarrega que totes les activitats bàsiques de la vida diària estiguin ben ateses: la higiene personal, vestir-se, la mobilitat, els àpats, anar al lavabo, entre d’altres, doncs totes elles són fonamentals per garantir el benestar d’una persona.

Equip Atenció ABVD

Sandra Plazas, Fina Cassà, Luci de la Mata, Gisela Ràfols, Delia Rebollar, Adelaida Bargans, Pilar Valdepeñas, Núria Navarro, Eva Navarro, MªJose Lopez, Conchi Criado, Rosa Almenar, Montserrat Peitx, Bea Caballero

Atenció mèdica

   L’atenció mèdica la duen a terme la metgessa i la infermera. Realitzem exploracions físiques als avis, ECG, analítiques de sang, controls de la tensió o la glicèmia. Revisem la medicació i gestionem les receptes. Fem la prescripció farmacològica i la desprescripció, valorant la situació del pacients i els seus beneficis i perjudicis. Portem el control de les visites als especialistes. Tenim protocols mèdics com, per exemple, per a la prevenció de les úlceres o l’alteració de la glicèmia o un protocol per als darrers dies -en què ens allunyem de l’aferrissament mèdic en favor del benestar de l’avi-.

   En cas d’urgències mèdiques tot el personal cuidador està preparat per prendre les constants i fer un primer triatge. A continuació, s’avisa al metge de la residència, que està accessible les 24 hores del dia presencial o per via telefònica, per valorar la urgència. Després es gestiona a través del 112.

Equip atención mèdica

Vanessa Rodriguez, Marta Cañis

Atenció psicològica

   La psicòloga fa una valoració del resident mitjançant tests i entrevistes personals per poder-lo conèixer i dur a terme la intervenció psicològica, que es defineix a partir d’un seguit d’objectius. En primer lloc, es pretén afavorir el procés d’adaptació a la residència del nou resident, alhora que es proporciona l’acompanyament als familiars en el procés d’ingrés i al llarg de tota l’estada a la residència.

Atenció social

   El treballador social se n’encarrega de conèixer de forma individual al resident, les seves aficions i necessitats i, a partir d’aquest coneixement, pot afavorir la seva adaptació al centre i a l’entorn. També s’informa la família de totes aquelles prestacions del sistema de serveis socials, que es tramiten des del centre, i s’atenen els dubtes i qüestions que pugui plantejar tant la persona gran com els familiars en relació a aspectes socials.

Equip atenció social

Àngel Rafecas

Atenció funcional

   Els fisioterapeutes treballen en sessions de grup o de forma individual amb activitats que busquen l’activació i potenciació de les capacitats físiques, és a dir, la mobilitat articular, la prevenció de deformitats, la potenciació muscular, el control postural, la millora de la resposta a l’esforç i l’estimulació dels reflexos- per a la prevenció de caigudes-, dels desplaçaments autònoms i de la marxa.

  Per als diferents tipus de dolors articulars fem servir tractaments mitjançant medis físics (làmpades de raigs infrarojos, massatges, Kinesio Tape). Després d’una cirurgia o traumatisme ens preocupem de la readaptació i la millora de les capacitats.

   Totes aquestes activitats pretenen potenciar la interacció grupal i, alhora, la realització personal.

Equip atenció funcional

Rubén Soria, Hilda Carafa, Claudia Aranda

 Atenció estètica

   L’atenció a l’estètica també contribueix al benestar de qualsevol persona. Per això, a la residència tenim servei de manicura, perruqueria i pedicura.

   Un cop a la setmana, una cuidadora s’encarrega de tenir cura de les ungles de tots els avis. També una vegada a la setmana els atén la perruquera. Els ofereix des d’un tallat bàsic fins a tints i permanents, així com arreglar la vellositat facial, ja sigui amb cera o amb pinces. Cal que la família, o el mateix avi, expliqui a la perruquera què és el que vol exactament. Els residents també poden gaudir del servei de pedicura bàsica o completa un cop al mes, quan ve l’esteticista.

   Al tauler d’anuncis del centre hi trobareu el llistat de preus dels serveis de perruqueria i pedicura.

 

Equip atenció estètica

Esther Cassà, Rosa Castro , Núria Navarro

Atenció a la història de vida

   En el moment de l’ingrés farem el recull de la “Història de vida” de l’avi. Volem saber detalls d’on i quan va néixer, quines aficions té i ha tingut, què li agrada fer, quin era el seu ofici; perquè com millor el coneguem, millor el podrem atendre i més ens podrem adaptar a tot allò que necessita. Demanarem a la família que ens proporcioneu unes 5 fotos, les més significatives i, si ho creieu oportú, algun objecte personal.

 

Atenció a la família 

   Entenem que la residència no és només un servei d’atenció a la persona gran, sinó que també volem donar una atenció personalitzada als familiars, perquè en tot moment rebeu tota aquella informació, assessorament i acompanyament que necessiteu.

   Acompanyem la família durant tot el procés: l’ingrés, l’envelliment, la malaltia, la demència, el darrers anys o dies i la mort a través d’entrevistes personals amb direcció i amb la psicòloga, en les que s’informa de qualsevol incidència. El treballador social s’encarrega també de realitzar entrevistes i elaborar enquestes de satisfacció i propostes de millora. Organitzem reunions amb les famílies per informar de com cuidar bé als avis i oferim grups d’ajuda mútua.

   Us demanem que us corresponsabilitzeu i us impliqueu en el cuidatge dels avis. Us convidem a participar tant en les diferents tasques del centre relacionades amb la cura directe com en les activitats lúdiques, com ara els aperitius d’alguns diumenges per a residents i famílies, les sortides al poble, les activitats intergeneracionals, com és el bingo amb premis amb la família o diferents tallers conjunts.

 

La millor atenció!