977688428 - 661 599 777 info@elcolomer.com

Les activitats a El Colomer

Un ventall per escollir

Quines activitats fem?

   A El Colomer oferim la realització de diverses tasques que donin sentiment de plenitud al dia a dia dels residents, amb activitats individualitzades i de grup. Oferim i encoratgem les tasques vocacionals de cadascú, aquelles per les quals té més inclinació la persona o tenen a veure amb la seva història de vida.

...petits GRANS moments de vida!