977688428 - 661 599 777 info@elcolomer.com

Formar-se contínuament i poder ampliar les competències personals són factors bàsics per al benestar del treballador. Per això, a El Colomer organitzem tallers de formació per a tot el personal. L’últim ha estat sobre Suport Vital Bàsic (SVB) i Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP). El taller ens ha ajudat a conèixer els protocols d’actuació i tècniques bàsiques de primers auxilis -com socórrer algú que s’ha ennuegat o saber què cal fer quan una persona es desmaia o pateix una hemorràgia greu- i a saber reaccionar a aquestes situacions de manera adequada.

Com que és complicat poder coincidir tots els treballadors, degut als diferents horaris que hi ha, organitzem sopars-formació i després d’aprendre coses interessants ens reunim al voltant de la taula. Per allò del benestar…